Algemene Voorwaarden
Op alle offertes, opdrachten en gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.
De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Klik hier om de METAALUNIEVOORWAARDEN te downloaden.

Download hier onze ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN 2020